Under våren har utbildare av alla de slag fått lära sig att undervisa på distans vare sig de velat eller inte. Många har använt sig av sin dator som ”motor” och kompletterat med kanske en bättre kamera och mikrofon för att förbättra upplevelsen för deltagarna.

 

Hur undervisar man digitalt när eleverna är både på distans och på plats?

Nu hör fler och fler hör av sig till oss på Informationsteknik för att hitta en ”hybrid-lösning”. Många vill kunna välkomna deltagare både på distans och till klassrummet.

Men hur bygger man ett rum som lämpar sig både för de som är i rummet och de som är på distans?

Hur möjliggör man att eleverna på distans upplever att det finns elever i rummet, att de kan se sina klasskamraters ansikten när någon frågar något men att läraren är i fokus när denna talar? Hur kan läraren hålla ögonkontakt med både eleverna på plats och eleverna på distans? Hur får man bra ljud på distans från både lärare och elever som är i det fysiska klassrummet? Hur kan man blanda Whiteboard, blädderblock, datorns presentation, elevers presentation och samarbete tillsammans? Är allt det här ens möjligt utan en studiotekniker i rummet?

Att utrusta klassrummet för hybrid-utbildning skiljer sig från den helt digitala utbildningen då både ljud och bild kommer från olika håll och källor i rummet. Det skiljer sig också från traditionell videokonferens då deltagarna i det fysiska rummet behöver filmas från olika vinklar. Även ljudet kommer från skilda håll och förmodligen vill läraren kunna röra sig i klassrummet. Lägg där till olika typer av material som skall delas från olika enheter, frågor som skall svaras på, grupparbeten osv.

Några saker att fundera på när man utrustar sitt mötesrum för både deltagare på plats i rummet som på distans.

Skall rummet vara ommöbleringsbart, skall andra typer av möten kunna genomföras i rummet?

Skall rummet vara avsett för alla typer av distansmöten tex Teams/Zoom/Pexip/Webex eller en specifik lösning, tex weConnect?

Om vi inte har bestämt oss, vilka pedagogiska funktioner skall vår plattform ha?

 • Digital handuppräckning
 • Direktkontakt med specifik elev
 • Dela in elever i grupper
 • Samarbeta på digital whiteboard
 • Chat
 • Presentation
 • Polls
 • Få statistik från lektionen
 • Annat

Vad skall deltagarna på distans se?

 • Läraren
 • Presentation / Whiteboard / Blädderblock
 • Deltagarna på plats
 • Digitala deltagare
 • Annat

Vad skall deltagarna på plats se?

 • Läraren
 • Presentation / Whiteboard / Blädderblock
 • Deltagarna på plats
 • Digitala deltagare
 • Annat

Hur skall personerna i rummet höras?

Läraren via trådlös/trådad mick?

Deltagarna på plats via takmikrofoner / trådade mikrofoner/ catchbox?

Hur skall personerna i på distans höras i det fysiska rummet?

Högtalare i taket/på väggen/hörselslinga

Vem skall kunna presentera? Hur?

Kabel/ Trådlöst/ Via mötes-applikationen

Hur skall läraren kunna styra tekniken på ett användarvänligt sätt i rummet? Styrsystem/Touchpanel/Assisterande kollega

Vad skall/kan läraren ta med sig, egen dator/platta/smartphone etc?

Behöver vi se över akustiken i rummet, behövs akustikplattor, mattor, gardiner eller annan textil?

Varifrån kommer ljuset? Kan vi påverka ljuset i rummet, behöver vi komplettera ljuset i rummet?

Vad har funnits i rummet innan och hur är ventilationen, behöver vi göra förändringar eller kompletteringar för att rummet skall vara behagligt även med all ny teknik i rummet?
Vem skall vara ansvarig för rummet och hur säkerställer vi att våra rum alltid fungerar?

Vad har vi för budget?

Som synes är det en hel del att tänka på och mycket ”det beror på”. Jag och mina kollegor hjälper dig gärna diskutera era behov och hitta en lösning som motsvarar era behov för digital utbildning. Oavsett vilken digital plattform ni har valt eller om ni vill ha vår hjälp att diskutera vilken som passar bäst för er. Vi har kunskap och erfarenhet om funktioner och kompabilitet av de flesta på marknaden förekommande mötestjänster som tex, Teams, Zoom, Skype4B, Pexip, Webex, Barco weConnect mfl.

Du hittar mer information på https://www.informationsteknik.se/distansundervisning/ eller ta direktkontakt med mig, 0702 52 08 97 / Annie.Petersson@informationsteknik.se eller Fredrik Goliats, 0707 14 90 32 / Fredrik.Goliats@informationsteknik.se

Connecta gärna med mig, Fredrik och Informationsteknik Scandinavia AB på LinkedIn för att hålla dig uppdaterad om teknik för möten och mötesplatser.

https://www.linkedin.com/in/anniepetersson/

https://www.linkedin.com/in/goliats/

https://www.linkedin.com/company/informationsteknik/