Informationsteknik Scandinavia AB fortsätter växa genom ett samgående med ITM Meeting Solutions AB

Förvärvet betyder att Informationsteknik förstärker sin närvaro ytterligare på den svenska marknaden. I januari 2020 förvärvades Visuell Design i Sandviken och i december 2020 förvärvades Mindspace Group AB i Umeå/Luleå. ITM kommer att vara verksamma under sitt eget namn fram till årsskiftet. ITM:s tjänsteområden innefattar digitala mötesrum, showroom och utställningar, videokonferenser och digitala informationsskärmar.

 ”Vi behöver både bred och djup kompetens i bolaget för vår plan är att sätta oss i förarsätet och bygga ett bolag som växer både organiskt och via förvärv den närmaste femårsperioden berättar Patrik Camp, VD på Informationsteknik.”


”Det blir allt viktigare att stärka kompetensen i bolaget för att på bästa sätt kunna leverera hållbara lösningar som lever upp till kraven som nu ställs på framtidens arbetsplatser och kontor. I och med att vi nu går samman blir vi en ännu starkare partner till våra kunder, säger Johan Kinnerfors, CEO på ITM Meeting Solutions.”


”Både Informationsteknik och ITM har blivit framgångsrika med hjälp av starka värdegrunder och engagerade medarbetare. Nu ser vi fram emot att tillsammans erbjuda våra kunder fler innovativa lösningar och vår experthjälp, nu med geografisk täckning i hela Sverige poängterar Magnus Krabbe, Affärsområdeschef på Informationsteknik.”

 

 

Vid frågor om förvärvet kontakta:

Patrik Camp, VD Informationsteknik Scandinavia AB
patrik.camp@informationsteknik.se, +46 70-346 63 06

Magnus Krabbe, Affärsområdeschef Informationsteknik Scandinavia AB
magnus.krabbe@informationsteknik.se, +46 70-346 03 38

Johan Kinnerfors, CEO ITM Meeting Solutions AB
johan.kinnerfors@itmab.se; +46 708-52 95 19
www.itmab.se