Informationsteknik är ett av AV-teknikföretagen som kommer att bidra med sin kunskap och sina tjänster på arbetsplatsenifokus.se

arbetsplatsenifokus.se är den första plattformen som samlar kompetenta experter, forskare och leverantörer på en och samma plattform i arbetet mot framtidens kontor. Vi lyfter branschen i sin helhet och vi har samlat bredden av kunskap på en och samma plats. Här kan läsaren aktivt finna kunskap och samtidigt söka leverantörer på en opartisk samlingsplats.

Informationsteknik är ett företag som satsar på kunskap, vi skaffar oss erfarenheter, utbildar oss och försöker dela med oss av de erfarenheter vi skaffar oss. arbetsplatsenifokus.se är en perfekt plattform för detta, jag tror och hoppas att vi kan vara en inspirations- och informationskälla för de som planerar och bygger de framtida optimala kontoren, säger Patrik Camp, vd och delägare på Informationsteknik.

I takt med att arbetsplatserna ställer nya krav på sina medarbetare och mötesdeltagare och inte bara genom den senaste tidens behov av att mötas i videorummet, så ställs vi inför en omställning som kan vara svår att greppa initialt om man inte får kunskap om lösningar som finns på marknaden, säger Patrik.

Kunskap är något som Informationsteknik vill dela med sig av varför man regelbundet bjuder in till kunskapsseminarier med aktuella ämnen och talare. Patrik berättar att ofta är det spetskompetensen hos medarbetarna som används för att sprida kunskapen. Det arrangeras också regelbundet olika demo tillfällen där senast i ordningen ”distansundervisning” kunde demonstreras genom weConnect. Ett digitalt mötesrum som nyligen även hjälpt ett stort svenskt företag att erbjuda sina nyanställda virtuella utbildningar precis som i ett klassrum. Ett sätt att minska resandet och därmed kostnader
och minskad miljöpåverkan.

Informationsteknik har över 30 års erfarenhet i branschen och satsar kontinuerligt på att utbilda sina tekniker för att ligga i framkant inom de senaste tekniska lösningarna samt miljö och hållbarhet.

Företagets strävan är att förverkliga och förstärka kundens idé. Genom att förstå kundens behov kan man också förstå hur behoven kommer att förändras och utvecklas på arbetsplatsen i framtiden. Väl där utgår företaget från de krav som ställs och presenterar en teknisk lösning som också säkerställer detta ur ett IT-säkerhetsperspektiv. Man kan säga att det är en kedja av den kompetens som finns inom företaget där man först designar, projekterar, levererar, installerar och integrerar AV-tekniken.

” Vi har stor erfarenhet av lösningar som fungerar, en bra arbetsmiljö ställer idag krav på fungerande ljud- och bildlösningar där man kan arbeta med videomöten under hela arbetsdagen. Vi kan leverera lösningar från små möten vid skrivbordet till stora möten i konferensrummet eller hörsalen, säger Magnus Krabbe, försäljningschef och delägare på Informationsteknik.