Vi bad Janne Hedlund hos oss berätta om vilka frågeställningar han stöter på ute hos kyrkorna runt om i landet, som vill byta ut eller uppgradera sin teknik.
”Det finns primärt tre stora frågor som vi får när vi inleder en dialog med våra kunder inom kyrkan”. 

 

Vilka andra kyrkor och församlingar har ni jobbat med?
Att vi jobbar med andra kyrkor och församlingar så som Farsta och Hägerstens församling, inger förtroende och trygghet hos beställaren säger Janne. Med de referenser vi har kan kunden associera oss med ett jobb vi gjort. Att kunna se och uppleva vår leverans på plats blir enkelt och smidigt. Att vi är pålästa med hur besluts- och arbetsgången är inom kyrkan, är förstås också ett plus. Serviceavtal ingår och kan justeras så att det passar verksamheten, ibland vill man ha en årlig service ibland behöver man möjlighet till snabb hjälp. 

Hur duktiga är ni på att ”gömma” tekniken?
Kyrkorna är oftast flera hundra år gamla och kräver estetisk kabeldragning och teknik som är anpassade för rummet. Det blir än viktigare att tillgodose funktionen med ljud, ljus och bild där kyrkans budskap står i centrum, inte tekniken i sig. Ur ett ljudperspektiv vore det så klart bäst att kunna nyttja koret men den möjligheten finns inte och det rättar vi oss efter, fortsätter Janne.   

Hur löser vi så att alla kan använda tekniken, hur gör vi det enkelt?
Vi lyssnar in kundens behov för att kartlägga hur tekniken avses att användas. Många gånger är det så att till exempel ljudsystemet ska handhas av vaktmästaren som kanske inte alltid är den tekniska personen på plats, ibland är det kyrkokören som ska nyttja systemet. Vi ser till att skapa skräddarsydda gränssnitt som anpassas efter användarens tekniska nivå.

Janne berättar vidare att vi profilerar oss gärna med att vi är erfarna och duktiga på att integrera ljud i stora och komplicerade akustiska miljöer. Bild och ljus är också stora delar av våra installationer. I regel är det viktigt att inte ”ljud-stressa” kyrkorummet, då det finns så många hårda ytor där. Det viktiga är att projicera ljudet på lyssnaren och inte på lokalens väggar.

Kul att nämna är också att när Påve Franciskus var på besök i Lund och Malmö 2016 fick vi på Informationsteknik uppdraget att leverera teknik till presscentret och presskonferensen. Vi riggade även scenen samt ljud- och ljusteknik inför mässan på Swedbank stadion.

 

Janne Hedlund, Informationsteknik Scandinavia AB,  070-346 66 49

Kontakta gärna mig för mer information