Region Västerbotten tecknar ramavtal gällande AV och videokonferensutrustning  

Mindspace Group som tidigare i år förvärvades av Informationsteknik Scandinavia har tecknat ett ramavtal med region Västerbotten.

Det är ett tvåårigt ramavtal som startade upp i februari där regionen har behov av AV- och videokonferensutrustning med tillhörande tjänster och produkter. Man har sökt en partner som kan ta helhetsansvar för att skissa fram lösningar, installera, driftsätta och som kan tillhanda hålla service. Initialt inkluderar detta ny teknik i rondrum, akutrum, konferenslokaler och utbildningssalar.

“Det är en fantastisk start på vår satsning i norra Sverige som kommer att stärka Informationstekniks position som Sveriges ledande AV företag, säger Magnus Krabbe Affärsområdeschef på Informationsteknik Scandinavia AB.”

 

Vid frågor kontakta:

Magnus Krabbe, Affärsområdeschef Informationsteknik Scandinavia AB
magnus.krabbe@informationsteknik.se, 070-346 03 38

Rebecca Sakayan, VD Mindspace Group AB
rebecca.sakayan@mindspace.se090-13 83 24