På Teamsdagen i panelen “mötas utan att träffas” modererade vår kollega Annie Pettersson samtalet. Det diskuterades kring vad som skiljer IRL möten mot digitala, hur man hanterar mötesdemokrati, mötesteknikens betydelse och mycket mer.

Panelen summerade sina tips till

1. Investera i anpassad mötesutrustning och se över kringmiljön
2.Behöver din organisation se över möteskulturen – det finns kurser i detta.
3. Struktur för möten, tydliga mallar för formella möten kring mötesstruktur.

 

Vill du veta mer kontakta gärna oss!

Annie Petersson, annie.petersson@informationsteknik.se alt + 46 40 614 26 74