Vet inte alla vad ett videomöte är juni 2020?  

Jo, men har alla vi som använt videomöten långt innan pandemin samma uppfattning som de som just upptäckt videomötets storhet? Eller de som upplever att de tvingats in i det och försöker överleva tills det släpps på restriktionerna och vi äntligen får resa igen? 

Jag läser dagligen om videomöten på nätet och i press som om det vore ett universellt ord men ändå känns det osäkert vad som menas. 

Wikipedia har inte svaret, slår jag på ”videomöte” omdirigeras jag till ”videokonferens” och läser: 

”Den här artikeln eller det här avsnittet innehåller inaktuella uppgifter och behöver uppdateras. (2015-02)
Motivering: ISDN och liknande lösningar är nu på 2010-talet rena stenåldern. Vem kallar det här för “telebild”?” 

Så vad är det då?  

För en person är videomöte ett spontant Skype-samtal med kollegan, för en annan är ett videomöte ett internt flerpartsmöte med kollegor genomfört framför var sin datorFör en tredje är videomöte en utbildning på Zoom med en eller fler föredragshållare på en eller flera platser med 200 utspridda åhörare på distansoch för en fjärde är videomöte ett videokonferensrumsmöte med 6 interna deltagare på plats i rummet och ytterligare 8 utspridda på 3 orter i samarbetspartnerns kontors konferensrum. Osv, variationerna är oändliga. 

Alla har rätt, allt är möten med video som bärare! Det är fem olika scenarion där alla fem scenarion hade sett olika ut om de ägt rum IRL.  

Det spontana 1-1 mötet har ingen kallelse eller agenda oavsett om det är på Skype eller IRL. Hur det spontana mötet fortlöper, vad som avhandlas och vad som är okej eller inte sker i samförstånd. 

Det interna flerpartsmötet har både agenda och behov av att följas upp vare sig det äger rum på distans i Teams eller på plats i ett konferensrum. Oavsett hur de ses är det ett möte kollegor emellan kanske med lite ledigt försnack. Det är okej när man sitter hemma att visa sitt hem i bakgrunden, eller skoja till det med en personlig bild som tillfällig bakgrund. 

Beroende på typ av utbildning behöver deltagaren vara mer eller mindre förberedd för att få behållning av mötet. De som utbildar behöver oavsett form för mötet både kunna inspirera, engageraHa de bästa förutsättningarna för ljud, ljus och bild, kanske ta in hjälp med tekniken, förmodligen använda en moderatorI denna typ av möte skiljer sig IRL och digitalt möte  troligtvis allra mest. Med så många tystade deltagare och förmodligen många utan bild blir det svårt för utbildaren att känna av deltagarna. Chatt, Polls och andra digitala hjälpmedel för distansmöten kan hjälpa till att engagera och inspirera. 

Det fjärde scenariot kräver både IRL och på distans att man i förväg har säkerställt var man skall ses, att alla har samma förutsättningar. IRL – vems kontor, på distans har alla tillgång till. Träffar man externa parter vill man förmodligen att det skall vara representativa lokaler och teknik oavsett om mötet är på distans eller IRL. Mötet kräver med största sannolikhet både tillgång till att kunna presentera och att mötet dokumenteras. 

Sammanfattningsvis, allt detta är exempel på videomöten men med olika förutsättningar och syften. Därför tycker jag det svårt att veta vad det är en person inte gillar när denna säger Jag gillar inte videomöten”. Är det video som bärare man inte gillar? Eller var det något i förberedelsen, genomförandet, uppföljningen och/eller delaktigheten som saknades?  

Agenda, syfte och delaktighet – lika viktigt över video som IRL. Behöver ni tillgång till användarvänlig teknikanpassade lokalerpauser, mingel och en moderator på IRL möten? 

Då behöver ni detta i ”videomöten” också! 

 

Vill du att din organisation skall bli ännu bättre på videomöten?  

Här finns färdiga checklistor och information, en guldgruva: https://www.remm.se/rad-och-stod/allmanarad/ (Fungerar lika bra även om du inte är en myndighet) 

 

Det blev ett långt inlägg på ett för mig kärt ämne, därav bloggar jag vidare i nästa vecka? om varför alla bör använda ett professionellt headset när man medverkar från sin PC/MAC/Smartphone 

Connecta gärna med mig och Följ Informationsteknik på LinkedIN 

https://www.linkedin.com/in/anniepetersson/ 

https://www.linkedin.com/company/informationsteknik/