hero
21 JANUARY, 2022

(GUIDE) Försenad AV-teknik? Vinn tid med - 3 tips!

Har du svårt att få tag på AV-teknik till mötesrum och digitala möten just nu? Samtidigt som organisationen skriker efter hybridmöten, videomöten och distansarbete? Då är du inte ensam. Som tur är finns det knep för att – på kort sikt – vinna tid och skaffa rätt utrustning.

 

Sällan har klyftan mellan utbud och efterfrågan på teknik till digitala möten och events varit större än just nu. Hela världen skriker efter kameror, mikrofoner, skärmar och digital mötesteknik. Alla ska ha hybridmöten och AV-teknik till mötesrum. Samtidigt är det brist på väldigt många komponenter.

Och vad sker när efterfrågan överstiger utbudet?

Priset går upp. Leveranstiderna förlängs.

Din planerade tekniska lösning blir helt enkelt dyr – och du får vänta. Just nu tar det till exempel 12-16 veckor att få teknik som för ett år sedan fanns att hämta på hyllan.

Samtidigt behöver organisationen en lösning (helst igår).

Då är det lätt att ta kortsiktiga beslut som ”bara löser problemet”.

Men så behöver det faktiskt inte vara.

Vi har tagit fram tre tips som hjälper dig hantera det kortsiktiga behovet, samtidigt som du frigör tid för behovsanalys och skapar en långsiktigt hållbar teknisk lösning för era digitala möten.

Så, without further ado...

1. Låt en tekniker optimera er nuvarande lösning

Många gånger när vi kartlägger våra kunders tekniska infrastruktur ser vi att deras existerande utrustning faktiskt redan täcker många av organisationens behov. Men att delar av den finns på fel ställe, eller inte används optimalt.

En duktig tekniker, med erfarenhet av de tekniska lösningar ni använder, kan flytta utrustning från ett ställe till ett annat och lägga till enskilda komponenter för att skapa en ny och bättre totallösning.

Utöver det finns det idag riktigt bra digitala styrsystem som hjälper dig att utnyttja varje del i lösningen optimalt. Och mjukvara är det aldrig brist på, det är något du kan implementera redan idag.

Så innan du köper nytt, låt en erfaren tekniker se över er nuvarande utrustning. Det kommer du ha stor nytta av.

2. Nyttja en extern studio för att vinna tid

När det är akut läge är det lätt att tänka kortsiktigt. Det finns helt enkelt inte tid för långsiktiga planer när konferensen, kundmötet, seminariet eller produktdemon nästa vecka plötsligt måste hållas digitalt.

Då är det lätt att köpa in den teknik som finns tillgänglig, vilket många gånger blir en dyr och kortsiktig lösning. Dessutom riskerar man att köpa in obeprövad teknik som krånglar.

För att få en lösning - som är både tekniskt och användarmässigt hållbar - behöver du vinna lite tid.

Så om ni inte har all utrustning som behövs internt, sök utanför organisationen. Hyr tid i en professionell extern studio för era kortsiktiga behov. Det finns idag många duktiga studior som kan hjälpa er. Då kan du i lugn och ro beställa precis den lösning ni vill ha, samtidigt som ni får en högkvalitativ kommunikationslösning medan ni väntar på er egen utrustning.

För även om det kortsiktigt är dyrare, kostar det ännu mer att köpa in en teknisk lösning som behöver bytas ut eller uppdateras för att den inte uppfyller era behov på längre sikt.

3. Hyr kortsiktigt för att möta organisationens behov långsiktigt

En erfaren AV-tekniker kan hjälpa dig att kartlägga hur er tekniska infrastruktur för digitala möten ser ut och ge input på vad som krävs för att uppfylla organisationens långsiktiga behov.

Som vi nämnde ovan, täcker kanske er existerande tekniska lösning - med lite justeringar och tillägg - stora delar av era behov. I alla fall på kort sikt. Men, om detta inte räcker, är det ofta ett bra alternativ att hyra den utrustning som saknas fram tills att ens egen utrustning kan levereras.

Så ta in ett tekniskt bollplank som hjälper dig att testa olika utrustning. Dessutom kan hyralternativet ge dig lite andrum under leveranstiden när du väl bestämt dig för vilken typ av utrustning du vill köpa in.


Sist men inte minst, gör skillnad på kort- och långsiktiga investeringar

Om du har ett kortsiktigt behov, köp något snabbt. Om det är ett långsiktigt behov, lägg ner mer tid. Den kanske största risken med att ha bråttom är att behovsanalysen blir lidande.

Så ju längre tid du planerar att din organisation ska använda en lösning, desto mer tid krävs i planeringen. Förhoppningsvis kan du använda något av de tre tipsen ovan för att vinna tid till långsiktig planering - och slippa behöva agera kortsiktigt. Lycka till!