hero
17 SEPTEMBER, 2021

[GUIDE] Vad är Bring Your Own Meeting, BYOM? Och vilka är fördelarna? (1)

Under det senaste året har videomöten gått ifrån att vara ett ”event” till att bli en naturlig del av vår arbetsdag. Och det är bara början. För just nu förändras - och förflyttas - hela begreppet arbetsplats. Våra arbetsplatser blir hybrida - och hur vi möts är en central del i det. Här får du tips på hur ni får er hybrida arbetsplats att klaffa.

 

Men först, kommer du ihåg hur det var innan corona?

För det första var många ovana vid digitala möten. Företag hade ofta utvalda rum som var särskilt utrustade för digitala möten.

”Vi möts i videokonferensen” sade man med existentiellt darr på rösten.

Och, även om någon kanske hade vågat sig ut på Skype, var ofta videokonferenser reserverat för ledningsgruppen. Dessutom var tekniken låst till en viss lösning. Det förekom inga diskussioner om man skulle använda Zoom, Teams eller Meet.

Snabbspola till hösten 2021.

Plötsligt har alla tillgång till digitala möten. Alla kan klicka igång ett videomöte. Alla typer av möten är digitala. Alla har vant sig vid hyfsad ljud- och bildkvalitet. Alla har sin invanda hemarbetsplats. Och många av oss har dessutom blivit vana vid sina egna headsets, kameror och övriga videomötes-gadgets.

Och nu ska vi tillbaka till kontoret.

Med utrustning och mötesrum som i bästa fall blivit städade under corona, knappast uppdaterade. Därför har nog många en bit kvar till att bli en hybrid arbetsplats.

Så hur anpassar vi våra möten och mötesrum för att kunna införa hybrida arbetssätt och arbeta mer effektivt?

It begins with a plan.

En bra början är att kartlägga företagets olika mötestyper och se hur väl nuvarande teknik och lokaler möter upp en behoven hos en hybrid arbetsplats.

1. Kartlägg och lista vilken typ av möten ni har
Ledningsgruppsmöten, workshops, projektmöten, kundmöten, presentationer, stand-ups, korta avstämningar, styrelsemöten, kreativa möten eller ekonomiska uppföljningar? Ni har säkert en mängd olika typer av möten. Börja därför med att mappa upp de olika mötestyper ni genomför idag och vilka ni tror blir viktiga under den närmsta tiden.

2. Notera vilka möten som fungerar digitalt
Avstämningar, presentationer och möten i mindre grupper fungerar jättebra digitalt. En kreativ workshop med Post-It-lappar, White board och mycket interaktion gör sig såklart bäst fysiskt (än så länge). Gör en lista över vilka av era möten som passar för digitala möten och vilka som passar bäst fysiskt. För även om det finns tekniska lösningar för ”lean möten” och digitala whiteboards, sätter ofta arbetssättet gränserna för att sköta dessa digitalt. Gör en lista över vilka av era möten som passar för digitala möten och vilka som passar bäst fysiskt.

3. Lista vilka mötesrum som passar för respektive mötestyp
Olika typer av möten ställer såklart olika krav på mötesrummens utformning, storlek och utrustning. För att hitta potentiella luckor i era nuvarande mötesrum, notera vilka mötesrum som lämpar sig bäst för era olika möten – både fysiska och på digitala.


4. Ta reda på om mötesrummen matchar era behov som hybrid arbetsplats
Om du märker att ni saknar mötesrum för ett eller flera av era mötesbehov, notera vad som saknas. Fråga dig helt enkelt vad du ska göra i rummen och vad ni behöver ändra. Om du vill få lite input på detta kan du läsa vår guide om olika rumstyper.

• Behöver ni fler rum?
• Vilka rum kan uppdateras med ny teknik, möbler och övrig utrustning för att de ska uppfylla era behov?
• Finns det teknik för distansmöten i alla konferensrum, oavsett storlek? Du kanske inte kan lyxutrusta alla rum, men det måste gå att hålla digitala möten i varje rum.

 

Okej. På ovanstående sätt får ni en strukturerad överblick över de krav och behov som ställs på er som arbetsplats när era medarbetare arbetar både på distans och i era lokaler. Men för att arbeta som en hybrid arbetsplats krävs mer än att uppfylla tekniska och rumsliga behov.

Era mötesrum måste användas och underlätta hybrida arbetssätt.

Mötesrummen ska dessutom vara enkla att använda och ha samma egenskaper oavsett var era medarbetare befinner sig. Därför har vi tagit fram fem frågor som är bra att tänka på för att ert hybrida arbetssätt ska landa väl i er organisation och hjälpa era medarbetare.

1. Är det enkelt att använda mötesrummen?
Först och främst är det viktigt att mötesrummen är enkla att använda – och att de har samma användargränssnitt oavsett var man befinner sig. Det ska dessutom vara enkelt att både boka rum och sätta igång utrustningen. Om du vill lära dig mer om hur du gör detta, kan du läsa vår guide om användarupplevelse i mötesrum här. De som deltar på distans ska enkelt kunna delta på samma premisser som de som är med på plats i mötesrummet.

Tänk dock på att det inte fungerar med ”one size fits all”. För även om det ska vara enkelt för alla att använda standardfunktioner som videomöten eller presentationsläge, är det okej att vissa rum har mer avancerade lösningar som inte kan användas av alla användare.

Vissa rum bör till exempel vara specifikt utformade för videokonferenser och utbildningar. Riktiga videokonferenser behöver till exempel vara möblerade för ändamålet och kameran bör monteras så att konferensdeltagaren får känslan av att sitta på andra sidan bordet. I ett utbildningsrum måste fokus vara på den som presenterar och det hen presenterar.