hero

Informationsteknik är en del av den globala organisationen GPA

GPA är ett resultat av en värld i konstant förändring. En organisation som bygger på delad kunskap och innovation vars största fokus ligger vid att erbjuda lösningar som ger värde till globala organisationer. GPA är världens största sammanslutning av AV-företag med målet att kunna erbjuda globala företag och organisationer professionella installationer av AV- och mötesteknik världen över. Informationsteknik är GPA Sweden. Genom GPA kan vi leverera i mer än 50 länder och har över 4000 AV-specialister som alla arbetar med en hög kompetens utifrån samma metoder och arbetssätt. Vårt globala nätverk kan erbjuda erfarenhet och kunskap som utmanar dig att tänka annorlunda och större, vilket kan stärka din affär.

Vi kan hjälpa er som kund med installation, service och support via en lokal GPA partner i alla länder där ni finns. Leveransomfattningen vi kan erbjuda ger oss en enorm styrka och möjlighet att fungera som en mycket stark och pålitlig partner till ert företag. Vi lyssnar, inspirerar och levererar.

Vill du läsa mer om GPA, klicka här!