hero

Supportavtal

Driftsäkerhet skapar lugn och ro. Våra lösningar är designade med driftsäkerhet i fokus, men för att upprätthålla driftsäkerhet över tid krävs att de underhålls. 

Vi säkerställer att krånglande teknik inte stör er dagliga verksamhet, vare sig det gäller affärskritiska installationer eller underhåll av ert företags mötesrumsteknik. 

Vi är vana att arbeta i nära relation med facility management, IT-avdelning och driftpersonal. Ert Supportavtal utformas efter era specifika behov och önskemål. Vi erbjuder olika avtalsnivåer.

Vi täcker Sverige från Malmö i söder till Umeå i norr, och via vårt globala nätverk GPA kan vi erbjuda support globalt.

Vi erbjuder: 


Driftavtal med övervakning 
Felsökning och åtgärd på plats
Helpdesk med telefonsupport 
Jourtjänst för att avhjälpa akuta
situationer
Löpande kontroller av installationer  
Webbaserad ärendehantering 


Kontakta oss för ett avtalsförslag 


Ring: +46 771 445 400 eller
fyll i formuläret nedan

Varför ska man teckna ett Supportavtal hos oss?

Supporterbjudande

Med vårt supporterbjudanden får ni prioriterad tillgång till vår helpdesk, supportportal och aktuell dokumentation av er anläggning finns samlad hos oss.

Vår arbetsprocess

Vi jobbar efter ITIL:s principer gällande klassificering, eskalering och uppföljning av incidenter och problem.

Systematisk övervakning

Vi kan systematiskt övervaka er anläggning och åtgärda många fel innan användare behöver uppleva eller anmäla dem.  

Uppföljningsmöten

Vi erbjuder regelbundna uppföljningsmöten där vi går igenom status för uppkomna incidenter och problem.

Versionshantering

Vi arbetar med versionshantering på programvaror och firmware och genomför uppdateringar i samråd med er för att minimera säkerhetsrisker och problem.

Kvalificerad personal med rätt kompetens

Vi har branschens bästa tekniker som löpande utbildas i de programvaror och produkter de arbetar med.

Med ett Supportavtal hos oss kan du känna dig trygg!

Supportportalen

På vår moderna supportportal så kan ni dygnet runt få hjälp med:

Ärendehantering

Skapa ärenden, följ och se status och historik.

Rums- och salsöversikt

Alltid aktuell information om serviceintervaller, apparater, kostnader etc.

Dokumenthantering

Få tillgång till instruktioner och rapporter.