Steg 1 i bra hybridmöten är TEKNIKEN! Den måste vara på plats och du behöver lära dig den.

Podden Jobb360 tar spjärn mot framtidens hybrida möten! Vad behövs för att det ska bli riktigt bra? Kommer vi någonsin att ha möten där “alla” är med i samma rum igen?
Kanske, är väl svaret – men räkna inte med det!

Lyssna på vår kollega Annie Petersson när hon guidar oss genom tekniken – och spanar lite på framtiden!
Lyssna också på Annie och Pia för att få råd och tips hur du gör ett BRA möte!

Tips och råd!

1. Lär dig tekniken i rummet!
2. Agenda – och tidssätt punkterna!
3. Förbered deltagarna, ge ut agendan i förväg, ge deltagarna chans att förbereda sina punkter
4. Korta möten – boka max 45 min, dela upp mötena, ha bara med dem som behöver vara med
5. Förbered så blir det lättare att ha korta möten
6. Lägg tid på din inbjudan, så att den är tydlig för alla. Var övertydlig
7. Dissekera agendan – ha beslutsmöten för sig, diskussionsmöten för sig, kreativa möten för sig osv
8. Kreativa möten – fysiska? Gör alla möten digitalt möjliga. Extroverta och introverta
9. Rapportpunkter – typ “vad har var och en gjort sen förra mötet” – förmedla den informationen på annat sätt: t ex via Teams, med möjlighet för alla att ställa frågor och få svar
10. Börja mötet i tid, inte vänta på eftersläntrare. Småsnacka innan.
11. Rapportpunkter återkomsten: Hur ligger det till i våra projekt – samma där, förmedla på annat sätt, återigen Teams – använd Planner, så kan alla se hur projektet ligger till, inom olika områden om man har flera “buckets”
12. Skapa delaktighet – oavsett mötessätt. Berätta hur mötet kommer att gå till, ge vägledning
13. Säg ifrån om mötet “spårar ur”, ta det som behöver mer tid på ett annat möte
14. Ta fram policies
15. Förberedelse – oavsett punkt på agendan – kräv att alla ska förbereda sig. Finns flera sätt: alla ska skicka in sina tankar i förväg, enkäter kan man också lägga in Microsoft har ju forms för det, då blir det enkelt att plocka upp den även i mobilen. Om man jobbar i Teams kan man be alla att lägga in tankar i förväg så att alla som ska vara med ser varandras input före mötet, och får tid att reflektera över dem
16. Använd handuppräckningsfunktionen vid större möten, skapar delaktighet och håller folk vakna. Hur många känner till? Hur många håller med? Vilka har information eller är inblandade i en viss fråga? OK då bokar vi ett separat möte om det
17. Efter mötet: Summera!
18. På slutet: Annie tycker att det är viktigt att skilja på hybridmöten om det är ett event, utbildning och ett kontorsmöte.

 

 

Vid frågor kontakta:

Annie.Petersson@Informationsteknik.se