hero

Kontrollrum till kritiska beslutsfattarmiljöer

Dagens klassiska kontrollrumsmiljöer med stora skärmväggar flyttar in i mer kontorsliknande miljöer med högre krav på ergonomi och teknik.

En helt ny typ av miljö håller på att utvecklas med nya tekniska möjligheter och utmaningar. Säkerhet, både fysiskt för operatörerna och tekniskt på arbetsplatserna har idag blivit ännu viktigare i kritiska beslutsfattarmiljöer. Något som ställer stora krav på cybersäkerhet, driftsäkerhet och ergonomi. Samspelet mellan människan och tekniken blir central. 


 

Vi kan hjälpa dig att ta fram:

Hälsosamma arbetsmiljöer 

Tekniska lösningar integrerade för mänskliga behov

Framtidssäkrad design 

Konceptuell design

Identifiera framtida behov

Tillsammans med CDE kan vi erbjuda dig:

Design i ett tidigt skede

Expertis och erfarenhet från många olika typer av kontrollrum och driftcentraler, tillsammans kan vi optimera layout, design och undvika dyra misstag.

Världsledande ergonomi

Experter inom dygnet runt verksamheter med både teknisk och ergonomisk bakgrund för människan och tekniken i samspel. 

Teknisk integration

Expertis och erfarenhet av att implementera tekniska lösningar i dygnet runt verksamheter för kritiska beslutsfattarmiljöer. 

Vår designprocess tillsammans med CDE

1.   Inhämtande av information om projektet samt frågeställning

2.    Analys av input och påbörjande av förslag på skiss

3.    Presentera och diskutera olika förslag


4.    Konceptuell layout baserat på ovan punkter i det digitala format som projektet kräver

 

Vi kan vara din teknikleverantör av lösningar för visualisering och infrastruktur för 24/7 miljöer.

Kontakta oss så berättar vi mer! 


Ring: +46 771 445 400 eller
fyll i formuläret nedan