hero

Studion för den digitala vardagen

I dagens alltmer digitaliserade samhälle, utmanas företag i hur kunder och medarbetare skall mötas, informeras och samverka. En lösning för att ge en mer professionell profil och få ut sitt budskap över bruset av traditionella videomötet och strömningar, är en investering i en modern videostudio.

Med vår långa erfarenhet från såväl avancerade installationer som strömmade live event, kan vi tillsammans arbeta fram lösningar efter era unika behov, och möjliggöra så att tekniken inte är ett hinder utan inspirerar.

Den egna videostudion har blivit en succé, och har visat sig vara en viktig pusselbit för företag och organisationers framtida digitalisering. Den digitala närvaron blir alltmer avgörande, och en studio gör det möjligt att producera ett mer professionellt, iögonfallande och informativt material eller event. På egna villkor och när det behövs som mest.

Pedagogiska funktioner

- Event
- Intern och extern information
- Reklamfilm
- Videomöten
- Seminarium
- Utbildningar


Vill du veta mer?

Prata med vår kunniga personal så kan vi tillsammans hitta rätt lösning för dig.

Boka en gratis demo  Kontakta oss

Teknik som möter människan

En professionell studio består av så mycket mer än en kamera och en laptop. Tekniken är omfattande och kan ibland kännas avskräckande. Med Informationsteknik får ni en samarbetspartner som hjälper er hela vägen från idé till genomförande. Våra lösningar kombinerar automatiserade funktioner och smidigt handhavande, allt för att det ska vara enkelt för er att hantera.

Vi ville ha en leverantör som tar ett helhetsansvar för en fungerande lösning och där vi också kunde ta in extrahjälp vid behov.

Carina Persson, Eventchef SEB

Tekniska pusselbitar som ger en helhet

En studio består av flera olika delar, där samtliga pusselbitar måste vara noga utvalda med tanke på kompatibilitet, funktion, tillförlitlighet och inte minst kostnad. Många gånger är det flera deltagare och ofta med olika erfarenheter, är det dessutom under tidspress så är det helt avgörande att tekniken fungerar problemfritt. Dedikerad hårdvara, funktionell design samt driftsatt av en av våra erfarna tekniker är ett framgångsrecept för en fungerande videostudio. 

‐ Kameror av hög kvalitet
‐ Videomixer
‐ Enheter för inspelning och streaming
‐ Ljudsystem och trådlösa mikrofoner
‐ Studiobelysning
‐ TV-skärmar för presentation i dekor och kontrollrum

Dekoren gör skillnad

En studio är inte bara teknik, det behövs ett utrymme som är avpassat och designat för ändamålet. Rummet behöver vara ljudisolerat och dämpat för ett tydligt och klart ljud utan störande inslag. Ett separat kontrollrum med direktaccess och fönster mot studion är en stor fördel. 

En av de avgörande komponenterna, ofta den som gör att produktionen går från bra till professionell, är dekoren. Den ska inte bara signalera avsändarens profil eller varumärke, utan även se bra ut i bild.

Samtidigt behöver den designas med hänsyn tagen till kameravinklar, ljussättning och vara flexibel nog att klara de olika användningsområden som önskas.

Boka en gratis demo

Kontakta oss för en exklusiv demonstration av olika studiomiljöer för inspiration och uppstart av nästa projekt tillsammans.

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom 24 timmar.