hero
08 DECEMBER, 2022

GPA är nu den största AV/UC leverantören i världen

Vi är oerhört stolta att vara en del av GPA som nu rankas som världens största AV-leverantör enligt SCN Top 50 list.

Genom den enorma kunskapsbank som vi tillsammans med GPA besitter känner vi oss trygga i att kunna hjälpa våra internationella kunder var som helst i världen.

GPA är ett nätverk inom AV-branschen Systeminstallation med syfte att erbjuda sin medlemmar ett framgångsrikt samarbete över nationella gränser. I nätverket ingår idag 27 företag världen över som tillsammans kan erbjuda leveranskapacitet i 49 olika länder. Informationsteknik är ett av dessa företag, och genom nätverket har vi tillgång till företag med sammanlagt 4000 anställda världen över.