hero
29 MAJ, 2022

Vi är ny leverantör till Kammarkollegiet

 

Informationsteknik är en av sju leverantörer i Kammarkollegiets statliga ramavtal för AV och distansmöten

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet ansvarar för upphandlingsverksamheten inom den statliga inköpssamordningen. Det innebär att de ingår samordnade ramavtal eller andra gemensamma avtal med syfte att effektivisera upphandlingar avseende de varor och tjänster som myndigheter ofta upphandlar.

Ramavtalet omfattar varor och tjänster för ljud, bild, foto, distansmöten, videokonferens och liknande audiovisuella varor som möjliggör möten eller informationsspridning med hjälp av elektronik och teknik.

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning där förfrågan skickas till alla leverantörer på avtalet.

Informationsteknik har lång erfarenhet av leverans till statliga och kommunala kunder och kan svara upp mot de krav på kvalitet och hållbarhet som efterfrågas. Vi utbildar oss kontinuerligt i LOU och i entreprenad juridik för att möta efterfrågan från professionella upphandlare/inköpare, säger Magnus Krabbe, Affärsområdeschef på Informationsteknik. 

Vill du veta mer?