Arbetsmiljöpolicy

Informationsteknik Scandinavia AB skall
medvetet arbeta för att skapa trivsel, engagemang
och möjligheter för personlig utveckling genom att:

  • Vi inte bara ska uppfylla myndigheternas minimikrav d v s arbetsmiljölagstiftning och föreskrifter, utan vår arbetsmiljö skall även vara så bra, säker och jämställd att alla trivs, kan och vill arbeta kvar till sin pension.

  • Arbetsmiljön ska präglas av respekt och förtroende för varandra i en öppen dialog. Ingen form av trakasserier accepteras.

  • Varje Medarbetare skall visa personligt ansvar för sin egen och andra Medarbetares hälsa genom att följa våra arbetsmiljöregler och påpeka förbättringar och brister för snabb korrigering.

  • Alltid förbättra arbetsmiljön genom Medarbetarnas Förbättringsförslag, systematiskt arbetsmiljöarbete samt genom internrevisioner.

  • Arbetsmiljön ska genomsyras av våra värdeord; Öppen ärlig och tydlig, Håll vad du lovar, Var hjälpsam och flexibel, Inkludera.

För att kunna göra ett bra arbete är det viktigt att ha bra kunskaper om arbetet och att man trivs.

Fastställd av: Patrik Camp, VD 220519

Ladda ner pdf