Integritetspolicy

Informationsteknik Scandinavia AB
med adress; Box 42 101, 126 14 Stockholm är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vi värnar om personlig integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd och vi har en lagenlig hantering av personuppgifter. Vi är måna om att du som kund och leverantör till oss har kännedom om vilka personuppgifter vi sparar i våra affärskontakter och hur du enkelt kan nå oss om du har frågor eller vill att vi korrigerar dina uppgifter. Nedan hittar du information om hur vi hanterar personuppgifter.

För frågor, rättelser, utdrag eller radering av dina personuppgifter ber vi dig kontakta oss på denna adress contact@informationsteknik.se

Vilka personuppgifter behandlar vi och i vilket syfte?
I din kontakt med oss kommer du att lämna personuppgifter som vi sparar. De personuppgifter vi sparar i samband med detta är namn, e-postadress, telefonnummer och vilket företag du företräder i relation till oss. Syftet med behandlingen är att vi ska kunna kontakta dig när vi fullföljer våra affärsavtal och åtaganden, vill meddela dig företagsnyheter samt spara historik av
affärsmässig karaktär. Dina personuppgifter kan också lagras i tekniska plattformar och molntjänster för samarbetsytor, och i eventuella delade dokument, om du deltar som gäst i plattformar som hanteras i vår IT-miljö.

Hur fungerar det när vi använder din e-postadress för allmänna utskick?
Utöver korrespondens som avser beställningar, offertförfrågningar och andra affärsrelaterade händelser kan ditt namn och den e-postadress vi fått av dig användas föra att skicka information och inbjudningar till våra evenemang, mässutställningar och produktvisningar som vi vill erbjuda dig möjlighet att besöka.
Den kan också användas för att skicka en inbjudan till att följa nyhetsbrev från oss. I ett sådant fall kommer du att bli tillfrågad för att lämna ditt samtycke för kommande nyhetsbrev. Din e-postadress kan också användas för anonymiserad
marknadsundersökning inom ramen för vårt kvalitetsarbete, där vi ber om din utvärdering av tjänster eller produkter som vi har levererat till ert företag.

Du har alltid rätt invända mot utskick av ovan karaktär, och om du en gång har gett ditt samtycke till att få löpande nyhetsbrev eller information från oss, kan du också enkelt återkalla detta samtycke när som. För att göra detta kontaktar du oss på contact@informationsteknik.se. Det är viktigt för oss att vår marknadskommunikation är relevant för dig.

Hur länge sparar vi personuppgifterna?
Vi sparar våra kunders och leverantörers kontaktuppgifter under en tidsperiod som kan anses vara relevant för båda parterna i affärssammanhang. Vårt affärsregister gås igenom en gång årligen för att hålla det uppdaterat enligt denna princip. På din egen begäran kan dina kontaktuppgifter raderas snarast, och senast en
månad efter begäran, ur de register som grundar sig på att du tidigare har lämnat samtycke till hanteringen eller att det inte finns en grund till att uppgiften enligt lagkrav måste sparas hos oss.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Vi säkerställer att våra IT-system hanterar att skydda sekretess, integritet och tillgång till personuppgifterna. Endast de personer som behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Lämnar vi vidare personuppgifter till tredje part?
Vi säljer inte, handlar inte med, eller överför på annat sätt personligt identifierbar information till utomstående parter i marknadsföringssyfte eller andra syften som inte är direkt relaterade till vår affärsmässiga relation med ert företag och de leveranser vi utför åt er. I de fall där vi använder tredje part för att kunna fullfölja våra åtaganden och bedriva vår verksamhet ställer vi krav på att dessa parter säkerställer att hålla informationen konfidentiell och lever upp till en adekvat säkerhetsnivå för ändamålet av behandlingen.

Vad gäller för tredje parts webbsida? 
Vår webbsida kan ibland innehålla länkar till tredje parts webbsidor och dessa kontrolleras inte av oss. Om du via länk från oss besöker ett annat företags webbsida ber vi dig att beakta att de är personuppgiftsansvariga och därmed ansvarar för din personliga integritet när du besöker deras sida.

Kontakta oss
För mer information kan du nå oss på contact@informationsteknik.se eller skicka ett brev till Informationsteknik Scandinavia AB, Box 42 101, 126 14 Stockholm

Vår integritetspolicy är senast uppdaterad 2022-01-28