hero

Centerpartiets valupptakt 2022

22 APRIL, 2022
Centerpartiet genomförde sin nationella valupptakt på Stockholm Waterfront. 

Vi fick ansvaret att  leverera en teknisk helhetslösning innefattande projektledning, ljus-,ljud- och bildlösning samt tekniker.

Utöver detta fick vi även i uppdrag att skapa scendesignen.

VAD

Event

NÄR

April 2022

VEM

Centerpartiet

FAKTA

Scendesign och teknisk helhetslösning

På bilderna nedan ser ni vår skiss/ritning (till vänster) och genomförandet på plats (till höger). 

Bilder från kvällens festligheter.