hero

Skolriksdagen 2023

09 MAJ, 2023

På Stockholm Waterfront Congress Centre levererade vi teknik till Skolriksdagen 2023 som arrangeras av Sveriges Kommuner och Regioner vartannat år. En samlingsplats för förtroendevalda politiker, ledande tjänstepersoner och rektorer från hela landet. Skolministern Lotta Edholm höll öppningstalet som följdes av två dagar fyllda med föreläsningar och seminarium om skolans utveckling. 

Vi ansvarade för teknik, projektledning och dimensionering. Utöver annan mötesteknik specialbyggdes en bredbildslösning i plenumsalen med en ledvägg på 15 x 3 meter. Vi ansvarade även för tekniken i nio konferensrum. 

VAD

Event

NÄR

Maj 2023

VEM

Sveriges Kommuner & Regioner

FAKTA

Projektledning och dimensionering för Skolriksdagen 2023. Bredbildslösning i plenum, 15 x 3 m ledvägg, ljud, bild och tekniker i samtliga konferensrum.