hero
08 MAJ, 2023

Collaborative workspace design – ett nytt VR-baserat arbetssätt

Många arbetsgivare har svårt att locka tillbaka medarbetare till sina arbetsplatser. Fördelarna att arbeta på distans upplevs, helt enkelt, vara fler än att komma in till sin arbetsplats. Så hur gör vi våra arbetsplatser mer attraktiva och spännande? Låt de som ska använda dem vara med och påverka, redan från start!

Är dagens arbetsplatser designade i fel ordning?
Det klassiska sättet att skapa nya lokaler och fastigheter, eller att bygga om existerande, är att man tar fram ritningar och renderingar. De visas sedan upp för den tilltänkta hyresgästen, man gör justeringar och bygger sedan fastigheten. Först när lokalerna börjar bli färdiga får slutanvändarna möjlighet att se lokalerna i verkligheten.


Finns det någon risk i detta?
Inte sällan är det först när de kommande hyresgästerna besöker lokalerna fysiskt som de ser eventuella brister. Det kan röra alltifrån problem med möblering, placering av teknik och utrustning eller arbetsflöden. Dessutom behöver byggarna ofta göra avsteg från renderingarna på grund av byggnadstekniska begränsningar. Sammantaget är risken därför stor att kundens vision skiljer sig från det faktiska utfallet. Och när byggnaden väl står på plats blir det dyrt, eller inte möjligt, att göra ändringar.


Tänk om medarbetarna fick vara med, från början?
Till skillnad från det klassiska sättet att skapa kontor och lokaler, där slutanvändarna kommer in sent i projektet, vänder många idag på processen. De är med redan i designfasen. Och den stora möjliggöraren för det är dagens VR-teknik. Det finns såklart olika metoder och utrustning för detta. Nedan kikar vi på den vi tycker fungerar allra bäst.

Några som har erfarenhet av det är Finland
På andra sidan Östersjön, i Helsingfors, har många byggnader skapats med hjälp av VR-teknik de senaste åren. Alltifrån kontor till sjukhus, skolor, industrier och offentliga miljöer. Slutanvändarna får interagera med sin kommande arbetsplats virtuellt redan från start, istället för att komma med input när byggnaden står klar. Nyckeln i dessa projekt är smart och lättanvänd visualiseringsteknik.
Så vad kan vi lära oss av Finland och hur de lyckats skapa fantastiska arbetsplatser där medarbetarna fått vara med tidigt och påverka utformningen?

Ett nytt iterativt arbetssätt
Genom att involvera slutanvändarna tidigt i projektet kan man kombinera arkitektens och byggarens expertis med slutanvändarnas önskemål och behov. Arkitekten guidar medarbetarna genom olika virtuella miljöer under projektets gång så att man kan göra ändringar redan i designfasen. Det kan förenkla byggprocessen och spara stora summor pengar.

Så hur funkar det?
Systemet är enkelt att använda. I korthet använder man CAD-ritningar och annat digitalt material som utvecklas i projektet. Dessa laddas upp i en mjukvara som publicerar ut bilderna på skärmar.

Ett fysiskt rum, med virtuella väggar
Ett exempel är att renderingar och rumsmiljöer projiceras i en rumskonstruktion, som nedan. Det ger möjlighet för alltifrån slutanvändare till arkitekter, byggare, fastighetsbolag och inköpare att uppleva miljöerna i 3d och diskutera sinsemellan.

VR-headsets är ett bra komplement
VR-headsets är ett bra komplement till de fysiska rumsmiljöerna här ovanför. Vår erfarenhet är dock att VR-headsets fungerar allra bäst när enskilda individer ska titta på något specifikt. Fysiska rumsmiljöer, å andra sidan, är bäst för grupper. Då behöver deltagarna se varandras kroppsspråk och enkelt kunna interagera sinsemellan. Dessutom kan alla delta, utan att det krävs förkunskaper eller teknisk kompetens.


Vi vet att många inom den svenska fastighetsvärlden kikar på dessa tekniker – och vi får mycket frågor om hur det går till. Vi hoppas därför att du som läst detta fått inspiration och idéer inför era kommande renoveringar och kontorsprojekt!

Och, till sist tycker vi att det passar med ett stort ”Kiitos” till våra partners i Finland för att ni visar vägen till nya, smarta arbetssätt. Kreativa arbetssätt som involverar både digital teknik och människa på ett produktivt och spännande vis!

Författare: Peter Svärd