hero
11 JANUARI, 2022

Globala Nätverk

Att expandera globalt och kommunicera mellan kontor och medarbetare i olika länder är lättare än någonsin tack vare de digitala hjälpmedel som finns idag. Det finns dock många utmaningar. Faktum är att tekniken kan både hjälpa och stjälpa eftersom olika länder har olika förutsättningar och arbetskultur.

Lyckligtvis finns det sätt att övervinna några av de vanligaste hindren som organisationer står inför när de arbetar globalt.

Olika länder har olika standarder för t.ex. utformning av mötesrum, elanslutningar, IT-säkerhet m.m. Allt detta påverkar möjligheten för en tekniskt lyckad global utrustning av nya digitala hjälpmedel. Olika länder har dessutom ofta olika kultur på arbetsplatsen vilket påverkar hur medarbetarna tar till sig och använder de nya verktygen.

Lösningen är att samarbeta med en professionell leverantör av digitala mötesverktyg som har erfarenhet av arbete i komplexa projekt.

Läs mer här om hur en erfaren AV-integratör kan göra ditt jobb enklare;

En annan viktig nyckel är en givetvis en lokal närvaro och förståelse för olika länders sätt förutsättningar och arbetskultur.

Informationsteknik Scandinavia AB är medlem i GPA, ett världsomspännande nätverk av professionella AV-integratörer, och kan därigenom erbjuda våra kunder trygga leveranser och serviceuppdrag med samma höga kvalitet och funktion som i Sverige.