hero
18 MARS, 2024

Guide: AV-teknik vid nybyggnation och kontorsprojekt

Idag ställer arbetsgivare nya krav på sina kontor och lokaler. Man vill kunna arbeta flexibelt, utnyttja rum för flera syften och – inte minst – samarbeta effektivt med kollegor och kunder på distans. Då är genomtänkt AV-utrustning helt avgörande. Vid nyproduktioner har man ett gyllene tillfälle att integrera AV-tekniken redan från start och på så sätt skapa attraktiva kontor och fastigheter. Så hur gör man detta på bästa sätt?

Planering av AV-teknik för kontorsprojekt

Dagens – och morgondagens – kontor och arbetsplatser måste stötta distansarbete och samarbete. Det vet vi redan. Hyresgäster efterfrågar funktionella, moderna och attraktiva AV-lösningar som gör tricket att vara både kostnadseffektiva, snygga och bra för medarbetarna. Då går det inte att lägga till AV-utrustningen dagarna innan hyresgästen flyttar in. Tvärtom, om det ska bli bra är det viktigt att entreprenörer och byggherrar involverar AV-specialister redan från start. På samma sätt som man gör med IT-leverantören.

Det gamla sättet att sköta AV fungerar inte längre


Att planera för IT och datanätverk tidigt i byggprojekt har länge varit en självklarhet. Men AV, däremot, har ofta kommit in sent i projekten. Det gör att man får göra kompromisser och anpassa sig utifrån de förutsättningar som finns. Kabeldragningar och nätverksuttag sätter begränsningar, både på placering av utrustning vilken utrustning man kan använda.

Tidig AV-integration är nyckeln för att skapa moderna kontor


Att få till stånd en bra AV-lösning är dock inte så svårt som man kan tro. Det finns ett enkelt knep som alla kan använda: planera AV-tekniken redan från start. Det har många fördelar:

  • Kostnadseffektivitet: Genom att inkludera experter på AV-teknik från start kan man dra nytta av befintliga installationer, som att använda samma kablar, vilket sparar både tid och pengar. Man slipper dessutom anlita elektriker i efterhand för att dra nya kablar och uttag.

  • Estetik och utseende: Inbyggd AV-utrustning innebär att vi undviker synliga kablar och tillfälliga lösningar som skadar det estetiska intrycket. Genom att till exempel planera kanalisationer och placera ut nätverksuttag på rätt ställen från start blir det en snygg och funktionell lösning.

  • Funktionalitet: Att undvika att AV-installationer krockar med andra element i undertak och väggar är avgörande för en både snygg och funktionell AV-lösning.

  • Miljövänlighet: Att redan från start planera in smarta AV-lösningar som bidrar till en hållbar miljö är positivt i samband med BREEM-certifiering.

Så hur går det till i praktiken?

Hur ser man till att både hjälpa kunden att förverkliga visionen för sin nya arbetsplats och samtidigt få ett smidigt och kostnadseffektivt AV-projekt? Vi har sammanställt ett par tips och idéer som, utifrån vår erfarenhet av kontorsprojekt och nybyggnation, kommer göra ditt nästa AV-projekt avsevärt mycket enklare och bättre.

Checklista för framgångsrik AV-planering vid nybyggnation

  1. Bjud in AV-specialister tidigt: Se till att din AV-leverantör är en del av byggprocessen från början. Då undviker du dyra och mindre bra efterhandslösningar.

  2. Inkludera AV i detaljplanering: Se till att er AV-specialist får tillgång till arkitekter och entreprenörer för att säkerställa att alla tekniska lösningar harmoniserar med byggnadens utseende och tänkta användning.

  3. Miljöaspekter: Integrera miljövänliga AV-lösningar som del av byggnadens övergripande miljömål.

  4. Nätverk och IT: Säkerställ att det finns tillräckligt med nätverkskapacitet och nätverksuttag – och att de monteras på rätt ställe. Det gör att AV-utrustningen fungerar – och ser ut – som det var tänkt och minimerar risken för tekniska störningar för hyresgästen. Bygg in flexibilitet, redan från start, så att IT inte blir en begränsande faktor när behoven ändras över tid.

  5. Kabel- och kanalisationsplanering: Lämna över detaljerade planer för kabeldragning och kanalisation till din AV-leverantör i ett tidigt skede.

  6. Aktiv och passiv utrustning: Identifiera behovet av olika typer av högtalare, mikrofoner och annan utrustning baserat på hur ni planerar att använda olika rum och utrymmen.

Ett nära samarbete från start till mål

För att kundens vision ska bli verklighet, krävs det en öppen och frekvent dialog från dag ett. Det gäller att AV-specialister finns med vid ”byggbordet” så att varje beslut, från placering av uttag till valet av högtalare, kan ske i samklang med kundens behov och vision.

En proaktiv approach i planeringen av AV-teknik för nyproduktioner leder inte bara till en mer kostnadseffektiv och estetiskt attraktiv arbetsplats. Det säkerställer även att fastighetens rum, kontor och gemensamma utrymmen lever upp till både funktionella och miljömässiga krav. Så prata med din AV-leverantör tidigt i processen, tillsammans kan ni skapa arbetsplatser där teknik och design går hand i hand.