hero
27 FEBRUARI, 2023

Ljud i hybridmötesrum: därför ska du känna till RT60, Noise Floor och STI

Bra ljud är A och O för bra hybridmöten. Man måste både höra och bli hörd, oavsett var man befinner sig. Här kikar vi närmare på tre centrala begrepp som du bör känna till för att skapa proffsigt ljud i era hybridmöten; RT60, Noise Floor och STI.

Anpassa hybridmötesrum för bra akustik

Bra ljud i hybridmöten är kanske viktigare än någonsin. Och bra ljud handlar faktiskt inte främst om att ha den senaste utrustningen, utan om att skapa bra akustiska förutsättningar i hybridmötesrum.

Det är många saker som påverkar ljudet i ett mötesrum:

- Hur ser rummet och dess ytskikt ut?
- Var i fastigheten ligger det?
- Vilken utrustning och elektronik finns i rummet?
- Vad finns i väggarna?
- Vilka mått och vilken form har rummet?
- Hur är rummet möblerat?


Ljudet i hybridmöten blir nämligen aldrig bättre än mötesrummets förutsättningar. För även om det finns bra, moderna mikrofoner som minskar bakgrundsljud och brus så blir ljudet aldrig bättre än vad rummet tillåter.

Så hur kan man mäta hybridrummets förutsättningar?


När vi gör ljud- och akustikberäkningar i mötesrum tittar vi på ett antal faktorer. I det här inlägget stannar vi vid tre av dem som vi tycker att alla som arbetar professionellt med möten och hybridmöten bör känna till:

• RT / RT60 - efterklang
• Noise floor - bakgrundsljud
• STI – Speech Transmission Index

De två viktigaste faktorerna som påverkar ett mötesrums ljudkvalitet är så kallat Noise Floor och Reverberation Time, eller RT. STI är en metod för att väga samman dessa och andra faktorer för att mäta den totala ljudkvaliteten i ett mötesrum. Låt oss börja med att titta på de två första begreppen.


Reverberation Time (RT), eller efterklangstid


Efterklangstid är ett mått på hur lång efterklang ett rum har. Om du vill testa hur det fungerar kan du klappa händerna inne i ett rum. I ett rum med kort efterklang blir ljudet stumt och torrt. Om rummet har lång efterklang ekar det. I stora rum blir efterklangen lång, extremexemplet är en katedral där det blir som ekon i hela utrymmet.

RT60 – måttet på rummets efterklang


Efterklangen i ett rum mäts i millisekunder. Man brukar använda begreppet RT60, som visar hur många millisekunder det tar för ljudet i ett rum att minska med 60 decibel från att det uppstår. Allt under 400-500 millisekunder är bra.

Du kan få en känsla för hur lång efterklang det är i ett rum genom att klappa i händerna och se hur stum efterklangen upplevs. Ju längre efterklangstid som finns i rummet, desto närmare måste mötesdeltagarna vara till mikrofonen för att ljudet blir bra för de som lyssnar.

Vad innebär det för den som inte är ”ljudnörd”?


I korthet kan man säga att du som ansvarar för mötesrum och hybridmöten bör göra allt för att minska efterklangen i rummet. Särskilt om du använder en ”limpa” där mikrofonen sitter vid skärmen så att mötesdeltagarna sitter långt ifrån mikrofonen.

Kan man lösa problem med efterklang i rummet med smarta AI-mikrofoner?


Det enkla svaret är: Nej! Om du har problem med efterklang och att det är svårt att höra vad personer säger behöver du placera mikrofonerna närmare mötesdeltagarna – och försöka åtgärda akustiken genom att:

- Använda dämpande akustikplattor, mattor och textilier för att minska ytor som ljudet kan studsa mot
- Minimera mängden hårda glansiga ytor (som glas, stengolv, hårda bordsytor och tomma väggar)
- Om du har kan påverka bygget av mötesrummen – undvik parallella ytor så mycket som möjligt och se till att undertaket har akustikplattor


Noise floor - bakgrundsljud


Noise Floor är ett annat viktigt mått att hålla koll på. Man kan säga att Noise Floor beskriver hur högt bakgrundsljudet i hybridmötesrummet är när det inte används.

Alla rum, förutom särskilda akustikrum och akustiklabb har ett bakgrundsljud som kommer från fläktar, ventilation, trafik utanför byggnaden, elektronik och övrig utrustning. Detta blir en slags ”ljudmatta” som knappt märks för det mänskliga örat, men som fångas upp av mikrofoner.

Ett klassiskt exempel är ventilation. När ventilationen är igång hör man den inte, men så fort den stängs av noterar man hur tyst det plötsligt blir.

Hur mäter man Noise Floor?


Noise Floor mäts i så kallad A-viktad decibel (dbA). För dig som inte är ljudingenjör spelar inte begreppet i sig så stor roll. Men precis som för RT60 innebär ett högre Noise Floor-värde (det vill säga mer bakgrundsljud) att mikrofonen måste vara närmare den som talar för att mottagarna ska höra bra. Ett riktvärde är att försöka hålla sig under 45dbA.

Vad kan jag göra för att minska Noise Floor?


Att minska bakgrundsljudet i mötesrum är inte lika enkelt som att minska RT60. Men det finns saker som du kan tänka på:

- Koppla ur maskiner och utrustning som inte används
- Ljudisolera rummet – se till att dörrar, fönster, golv och tak inte släpper igenom ljud

För att minska bakgrundsljudet bör du även tänka på var de mötesrum som ska användas för hybridmöten placeras. Att lägga mötesrum i tysta delar av kontoret eller fastigheten kan göra stor skillnad.

Så om du har möjlighet:

- Placera inte mötesrum för hybridmöten nära reception, kopieringsrum eller pentry/kök
- Placera inte mötesrum ut mot trafikerade vägar, shoppingscentran eller liknande
- Placera inte mötesrummen nära hissar och trapphus

Bör man använda mikrofoner med inbyggd brusreducering?


Det enkla svaret är: ja. Det finns idag mikrofonprocessorer som kan identifiera och filtrera bort mycket av bakgrundsljudet på samma sätt som vår fantastiska hjärna gör. Tänk dock på att efterklang i rummet inte kan filtreras bort lika enkelt.


STI – Speech Transmission Index


Det sista begreppet vi kommer att kika på är STI, eller Speech Transsmission Index. STI är en relativt komplex mätning av hur god ”taluppfattbarheten” är i ett mötesrum. Ett annat sätt att säga det på är hur väl mötesdeltagarna kan uppfatta vad som sägs i mötet.

Hur mäter man STI?


STI väger samman en mängd olika parametrar, däribland RT60 och Noise Floor till ett specifikt tal mellan 0 och 1. Ju närmare 1 man kommer desto bättre. En tumregel är att STI i rummet måste överstiga 0,75 för att deltagarna (både fysiskt och på distans) ska kunna delta i mötet med samma förutsättningar. STI är svårt att mäta på egen hand, men du kan få hjälp av en ljud- och akustikkonsult med detta.

Vad kan jag göra för att förbättra hybridmötesrummens STI?


Eftersom STI väger samman många olika faktorer som har med ljud och akustik i rummet att göra blir det ganska komplext att göra en lista över åtgärder.

Tidigare har STI-mätningar krävt att en ljudtekniker utför mätningar i varje rum. Idag finns det dock smart ljudteknik, med Teams-certifierade mikrofoner och högtalare, som en installatör utan specialistkunskap enkelt kan montera i rummen. Tekniken analyserar ljudförhållandena i rummet och tar fram RT60, Noise Floor och STI-värden, och justerar in ljudsystemet efter rummets förutsättningar.

Om ljudanalysen och justeringen inte ger ett godkänt resultat kan våra ljudanalytiker, med hjälp av informationen från ljudanalysen, ta fram förslag på konkreta åtgärder för varje rum. När åtgärderna är avklarade gör man en ny mätning och får ett nytt, förbättrat, STI-värde.

Här nedan kan du se hur det ser ut före och efter en sådan mätning: