hero

Juridiska fakulteten vid Lunds universitet

07 MARS, 2022

2020 fick Informationsteknik i uppdrag att utrusta samtliga lärosalar på Juridiska fakulteten för hybrid-undervisning, som innebär att man kan delta i undervisningen på lika villkor, oavsett om man befinner sig i klassrummet eller på distans.

Syftet med detta var att höja den pedagogiska kvalitén. Med hybridtekniken är det enkelt att bjuda in gästföreläsare från en annan del av Sverige eller att samverka med universitet i andra delar av världen, t ex genom att samundervisa två klasser. Samtidigt utrustades alla mötesrum med samma teknik. Därmed kan fakulteten erbjuda resfria möten, och medarbetare som valt att arbeta på distans kan delta på lika villkor.

Fakultetens hörsal, Pufendorfsalen, är förbered för både live-streaming och inspelning av lektioner. Tekniken sköts antingen av föreläsaren via styrpanelen precis som i vilket annat klassrum som helst, eller så kan den tekniska personalen koppla in sig i systemet som i en inspelningsstudio och sköta livestreaming, inspelning och kamerastyrning. I de övriga salarna är tekniken till stor del automatiserad, och styrs av föreläsaren via styrpanelen.

Våra tekniska lösningar är med teknik från bl.a. Crestron, Panasonic, NEC, Black Magic Design, Sennheiser och BOSE.

När vi var färdiga vintern 2021,så hade vi totalt uppgraderat ett 10-tal lärosalar och mötesrum, varav en hörsal och en rättegångssal.

”För oss var det viktigt att få en lösning med perfekt ljud och bild, samtidigt som utrustningen måste vara enkel att hantera och ge föreläsaren eller mötesledaren total kontroll”, säger Magnus Svensson, chef för distansutbildning vid fakulteten. ”Vi ville dessutom ha samma handhavande, oavsett om det gäller vår största hörsal eller vårt minsta mötesrum. Informationsteknik har verkligen varit lyhörda, och anpassat varje detalj efter våra önskemål. Vi har fått mycket beröm från våra medarbetare och ser att utrustningen används i stor utsträckning.”

 

VAD

Installation

NÄR

December 2021

VEM

Lunds universitet

FAKTA

Hybridutrustning. Uppgradering av ett 10-tal lärosalar och mötesrum, varav en hörsal och en rättegångssal.