hero

Miljöljud och cirkulära ljudlösningar

Informationstekniks koncept har fyllt det offentliga rummet med miljöljud i ett mer än ett decennium.

Vi har sedan mer än 10 år tillbaka varit framgångsrika med miljöljud i butiker och caféer. Våra samarbetspartners/leverantörer för Rym[d]ligt Ljud är välkända tillverkare där var och en har sina specifika fördelar beroende på applikation.

Vem kan använda Rym[d]ligt Ljud?

Alla med en önskan att fylla sin konceptrymd med atmosfärljud eller för sin direkta kommunikation med besökare eller personal kan använda Rym[d]ligt Ljud.​

Avtalskund

Första kontakt

Vid vår första kontakt går vi igenom hur ert koncept ser ut och hur Ni önskar förmedla detta ljudmässigt. Därefter tittar vi på kostnad och designstruktur. Efter det återkommer vi med ett kostnadsförslag.

Samarbete

Oavsett samarbetsform får ni alla gällande garantier samt full spårbarhet på material. Önskar Ni dessutom installation och/eller driftsättning löser vi det.

Arbetsprocess

Projektet börjar när kunden förser oss med en ritning över den tänkta ytan. Utifrån ert koncept gör vår designtekniker en lösning där det framgår var respektive högtalare, volymkontroll samt övrig utrustning ska placeras.

Bekräftelse

Vid godkänt underlag samt offert enligt gällande priser beställs er utrustning från vår leverantör. Vår systemtekniker gör en funktionskontroll av systemets alla delar och märker allt för framtida spårbarhet, kommunikation och leverantörens garantier.

Åter:koppling

I tillägg till Rym[d]ligt Ljud har vi skapat konceptet, Åter:koppling. Återkoppling av ljudsystem som fortfarande går att använda.

 • Återbruka eller återvinn

  Varför slänga bra grejer som faktiskt fungerar? Särskilt när återbruk är mer aktuellt än någonsin.

 • Skicka in er utrustning

  Gamla ljudsystem från våra kunder skickas till oss. Vi ser över utrustningen, rustar upp, byter ut eller skickar till återvinning.

 • Dokumentation

  Det som återvinns redovisas genom dokumentation via Naturvårdsverket. Vi har koll på hela processen.

 • Installation eller förvaring

  Ljudsystemet installeras sedan hos er eller magasineras hos oss.

Vill du veta mer?

Kontakta Shaun Jacobsen

+46 730 52 99 30 eller shaun.jacobsen@informationsteknik.se