Samhällsansvar (CSR)

För oss på Informationsteknik är det viktigt såväl som självklart att vi engagerar oss och tar ett socialt ansvar för hur vi påverkar samhället vi arbetar i. Vårt fokus på att arbeta med CSR-frågor och hållbarhetsmål bäddas in i våra strategier och mål, och sjösätts i vår verksamhet.

Detta gör vi genom att integrera aktivt arbete för främjande av miljöfrågor, mänskliga rättigheter, socialt ansvarstagande, hållbart företagande samt motverkande av korruption, i våra processer. Vi tror på att många bäckar små kan bidra till resultat i gemensamma mål. Vår ambition är att följa etablerade CSR-riktlinjer och standarder och flera av våra egna målsättningar tar avstamp i att stötta de globala målen i Agenda 2030.

Vi stöttar också organisationer som arbetar med välgörande ändamål. Vi gör detta på olika vis och för olika organisationer men en gemensam nämnare är vår vilja att stötta barn och unga.

Förnybar energi

Vattenkraften tillsammans med kärnkraften utgör basen i det svenska elsystemet. Driften orsakar inga utsläpp av koldioxid och vattnet går tillbaka till älven efter att det lämnat turbinen. 100% av elen vi köper till våra anläggningar i Malmö och Stockholm kommer från vattenkraft.

Klimatkompensation

Vi klimatkompenserar alla våra tjänsteresor med bil såväl som flyg genom Vi-skogens klimatkompensationsprogram. Klimatkompensering innebär att det utsläpp av växthusgaser som ett företag orsakar, kompenseras med att koldioxid binds eller minskas på en annan plats i världen. Vi-skogens projekt för klimatkompensation, "Träd ger liv", genomförs i Kageraregionen i västra Tanzania, där det utvecklas hållbara jordbruksmetoder med samplantering av träd och grödor. Varje trädplanta som planteras är livsviktig. Träden förbättrar klimatet och ger människor förutsättning för ett bättre liv.

Sjöbo BTK

Vi stöttar Sjöbo BTK, en breddklubb med spelare i åldrarna 6 - 75 år. Klubben strävar efter en positiv känsla för sporten där varje spelare kan utvecklas utifrån sin nivå och sina förutsättningar. Gemenskapen i de olika träningsgrupperna skapar ett engagemang från tränare, spelare och föräldrar. Även om bred träning är grunden i klubben finns det förebilder på elitnivå som visar att motivation, vilja, mycket träning och gemenskap kan leda långt. Sjöbo BTK har funnits sedan 1969 och har idag ett 60-tal medlemmar.

SSS FF

Vi stöttar Stockholm Streetsoccer FF. Fotbollsklubben anordnar fotbollsskolor för barn födda mellan 2018-2020 där barnen får möjlighet att prova på fotboll, leka och spela. Dagar fyllda med fotbollstricks, uppvisningar och övningar. 

Plan International 

Plan International kämpar för en rättvis värld som stärker barns rättigheter och flickors lika villkor. Genom att vara fadder stöttar vi Plan Internationals arbete med de mest utsatta och utestängda barnen, särskilt flickor, med särskilt fokus på jämställdhet. Plan International vill att tjejer och killar ska få samma möjligheter i livet. De är verksamma i över 70 länder. Förra året nådde Plan Internationals arbete över 50 miljoner barn.

Kids Future - House of Hope

I Thailand samarbetar Kids Future med Kids Ark Foundation som arbetar för att barn och ungdomar ska känna tillit och framtidstro. Kids Ark bedriver Houses of Hope – en mötesplats för barn och ungdomar.

Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge

Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge är en icke-vinstdrivande organisation med syftet att förhindra sexuella övergrepp på barn och gromning genom förebyggande arbete och gratis utbildningar för alla vuxna, barn och ungdomar i hela Sverige. Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden och utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen.

Generation PEP

Vi ställer oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Idag kommer bara tre av tio unga upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 minuter per dag, och bara en av tio äter tillräckligt mycket grönsaker, frukt och bär. Detta vill vi vara med och förändra! Tillsammans skapar vi en folkrörelse för bättre hälsa!

Aktiv Skola

Aktiv Skola vilar på en värdegrund som baseras på den holistiska definitionen av begreppet hälsa. Det innebär att allt de gör utgår från denna värdegrund och är en strävan efter att uppnå en högre grad av hälsa. De anser att skolan är den arena i samhället där vi har störst möjlighet att förkroppsliga och förverkliga hälsa för våra barn och ungdomar.