hero

Gamla Biskopshuset

24 SEPTEMBER, 2023

Ny teknik till Gamla Biskopshuset vid Lund universitet

Högst upp, på toppen av det som arkitekten och filologen Carl Georg Brunius ansåg sig vara Lunds finaste och rätaste gata ligger Gamla Biskopshuset. Ritat av Brunius själv i ädel medeltidsstil. Huset stod klart 1845 och var till en början en institutionsbyggnad där universitet utbildade studenter inom fysik, kemi och zoologi. När lokalen blev för liten gjorde universitet och domkyrkan i Lund ett byte och biskop efter biskop bodde i huset. 1993 blev huset åter universitetets, men namnet hänger kvar än idag.

Gamla Biskopshuset är Q-märkt det vill säga en högre märkning än den mer välbekanta benämningen K-märkt. En kulturminnesmärkning som görs i samråd mellan Länsstyrelsen och fastighetsägare. Byggnaden ska bevaras och hanteras varsamt vid renovering, vilket kan leda till vissa utmaningar när man vill modernisera. Idag används Gamla Biskopshuset som mötes- och representationshus och är en given plats för högprofilsmöten och representation vid Lunds universitet.

Informationsteknik fick uppdraget att utrusta huset med ny teknik, en utmaning i en kulturminnesmärkt byggnad men en spännande sådan. Med hänsyn till Q-märkningen levererades en teknisk lösning, till en kund som visste precis vad de ville ha. Mötesteknik som är lätt att använda och styra.

Under pandemin uppstod behovet av ny mötesteknik i Biskopshuset för att kunna hålla hybridmöten. Vi ville ha en lösning som var enkel för våra konferensgäster och personal att använda utan att ha någon speciell teknisk kunskap säger Anna Nordlund, Projektledare Lunds universitet

Projektet pågick från hösten 2022 till våren 2023. All teknik i huset är färg- och formanpassad för att smälta in i miljön. Det levererades bland annat en Samsung The Wall display, Crestron styrsystem med flera touchpaneler, ljud från Yamaha och PTZ-kameror från Panasonic. Den nya tekniken möjliggör videomöten på ett bättre sätt. Tekniken kan dessutom användas av såväl professionella tekniker som personalen i huset och har därmed en dubbel funktion. Enkelt men avancerat på samma gång.

Sen den nya tekniken installerades har allt fungerat bra och med lätta instruktioner kan vem som helst koppla upp sig! säger Daniel Strömgren, konferenstekniker Gamla Biskopshuset

På Informationsteknik är vi vana vid att leverera i känsliga miljöer och har gjort flera installationer i andra kulturskyddade byggnader. Bland annat Kungliga Vetenskapsakademien och Gustaf Adolfs Akademien. Med erfarenhet av liknande projekt finns det rutin men som alla vet är varje projekt unikt och ska behandlas därefter.

Kravbilden var högt ställd och huset komplext att installera i. Det var en tuff utmaning att få allt att stämma i leveransen. Genom gemensamma ansträngningar från olika discipliner på olika kontor blev slutresultatet riktigt bra! säger Gustav Rue, ansvarig säljare på Informationsteknik

VAD

Installation

NÄR

Juni 2023

VEM

Lunds universitet

FAKTA

Installation av ny teknik i kulturskyddad byggnad. Samsung The Wall, Crestron styrsystem, ljud från Yamaha, PTZ-kameror från Panasonic