hero
19 JUNI, 2019

Huddle room - Vad är det och hur designar man det?

Designfaktorer
Ett Huddle room är en strategisk liten mötesplats, anpassad för 2-6 personer, designad för att kunna mötas snabbt, enkelt och effektivt.

Dessa mötesplatser är oftast utrustade med en bildskärm och någon form av video- och kollaboreringsteknik för att möjliggöra distansmöten med personer som arbetar hemma, är ute och reser eller befinner sig på annan plats.

Internetanslutning i båda ändar är givetvis en förutsättning och bra ljud- och bildöverföring är en absolut nödvändighet. AV-tekniken ska vara lätt att använda, och eftersom video (ljud och bild) är en central del bör även akustik och belysning vara anpassad för ändamålet. Dessa är de viktigaste designfaktorerna i ett huddle room.

Som AV-integratör är det vårt jobb att ta reda på vilka designfaktorer som är viktigast för våra kunder och deras medarbetare.

Huddle room skapar förutsättningar för snabba avstämningar, videomöten, kollaborering och improviserad brainstorming; viktiga ingredienser för ökad effektivitet och snabbare beslutsfattande.

Framgångsfaktorer
Precis som med alla AV-installationer uppnås bäst resultat när vi involveras på ett tidigt stadium. Ju tidigare vi kommer in i ett projekt desto större är möjligheten att vi, med vår långa erfarenhet, kan bidra och se detaljer som annars i ett senare skede kan bli kostsamma att rätta till för att skapa en optimal mötesplats.

Att förbise en detalj, som till exempel akustik, kan visa sig få en mycket negativ inverkan på slutprodukten. Design, öppna ytor och stora glaspartier i all ära men det är saker som kan vara väldigt utmanande ur ett AV-tekniskt perspektiv. Ventilation och interiörbelysning kan också ställa till med bekymmer om det inte planerats korrekt och med hänsyn tagen till syftet med utrymmet och dess behov av AV-teknik.

Vår målsättning är att alltid installera utrustning, såsom till exempel bildskärmar, projektorer, högtalare, mikrofoner och styrsystem med minsta möjliga inverkan på utrymmets estetiska utseende. Att produkterna installeras på ett professionellt och säkert sätt är givetvis en självklarhet.

Andra frågeställningar som är viktiga att tänka igenom är hur framtidssäkert mötesrummet måste vara. Kommer datorer och plattformar att bytas ut inom de närmaste åren? Ska konferensutrustningen gå att uppdatera och komplettera för att kunna tillgodose nya behov? Hur ser den typiska användaren ut idag och hur ser den ut om ett år? Att kunna möta alla krav och önskemål kan vara en stor utmaning då IT- och AV-branscher är i ständig förändring, och utvecklingen sker fort. Ur det perspektivet har mötesrummet blivit en färskvara som ständigt utsätts för nya prövningar.

En bra grundregel är att i så stor utsträckning som möjligt utgå från kända, beprövade varumärken, undvika konsumentprodukter och att tänka skalbarhet, då är förutsättningar goda för att mötesrummet kommer att vara användbart många år framöver.