hero

Stockholms Universitet Albano

28 AUGUSTI, 2022

Ett av Skandinaviens största AV-projekt vid Stockholms Universitets nya campusområde


Det finns projekt som inte stannar av trots pandemi. Stockholms universitets nya campusområde Albano är ett sådant. Där fick Informationsteknik uppdraget att installera Nordens kanske största projekt med mötesteknik. Ett lyckat projekt med värdefulla erfarenheter.

Fram tills nu har universitetet förutom vid Frescati haft sina verksamheter ganska utspridda i Stockholm. Men det blir det ändring på. Ett syfte med Campus Albano är nämligen att kunna lämna de gamla lokalerna i Kräftriket på andra sidan Roslagsvägen och som inte motsvarar dagens krav på bland annat tillgänglighet och klimatkrav. Snart står fyra, varav SU förhyr tre, helt nya hus klara i det nya campusområdet Albano som ligger vid Roslagsvägen i riktning mot Frescati, från Roslagstull sett.

I husen finns över 210 hypermoderna salar och rum, många med allt från ljud och bild till ljusstyrning och videolösningar. Anpassade för dagens och morgondagens utbildningar. Här kommer allt från hybridföreläsningar till konferenser och utbildningar hållas. Kanske är det ett av det största projekten av det här slaget i Skandinavien och som dessutom har gjorts i ett svep.

Vi pratar med Mauritz Torstenson som har det övergripande projektledaransvaret från Stockholms universitets sida och om hur AV-projektet i detta nybygge började.

– Ett av huvudmålen var att vi skulle hitta en tekniklösning i framkant och som är så framtidssäkrad så långt man nu kan se, säger Mauritz.

Mauritz berättar att ännu ett mål med projektet var att virtuellt kunna koppla ihop flera hörsalar till en stor gemensam med ljud och bild så att alla deltagare kan se och höra samma sak. Tre av hörsalarna har 150, 180 och 300 sittplatser vilket sammantaget blir 630 sittplatser. Det är en av lösningarna som Informationsteknik har installerat med hjälp av AV över IP, det vill säga ljud och bild över vanligt nätverk.

VAD

Installation

NÄR

Augusti 2022

VEM

Stockholms Universitet Albano

FAKTA

210 hypermoderna salar och rum, många med allt från ljud och bild till ljusstyrning och videolösningar

Vi har varit mycket tydliga med vilken nivå vi vill att installationen ska ligga på och hur det ska se ut och de har levererat enligt våra önskemål.

Mauritz Torstenson, projektledare på Stockholms universitet

Vill du veta mer eller har du frågor om projektet?

Kontakta Magnus Krabbe 
Ring: +46 8 446 63 20 eller mejla

Läs mer om mötesteknik och installation