hero

Uppsala Universitet, Nya Ångström

01 JANUARI, 0001

Byggnaden innehåller närmare hundra rum med teknik varav ett antal stora aulor, lärosalar, ALC-salar samt mötesrum och gemensamma mötesplatser. Det mesta av tekniken baseras på AVoIP, dvs att vi skickar ljud, bild och styrsignaler över nätverket.
Den fysiska miljön ska stödja den pedagogik man vill jobba med i framtiden, både när det gäller undervisningslokalerna och mötesplatserna.
Den nya byggnaden är framför allt en satsning på framtidens utbildningsmiljö och ett tvärvetenskapligt campus.

 

VAD

Installation

NÄR

Februari 2022

VEM

Uppsala Universitet, Nya Ångström

FAKTA

Modern presentations- och mötesteknik för alla rum.

Vi gjorde en liknande installation på Mälardalens Högskola under 2020 och byggde upp en enorm kunskap om att hantera den här typen av projekt.

Johan Kinnerfors, Informationsteknik