För oss på Informationsteknik är det viktigt såväl som självklart att vi engagerar oss och tar ett socialt ansvar för hur vi påverkar samhället vi arbetar i. Miljömässigt, ekonomiskt och socialt.
Vi gör detta på olika vis och för olika organisationer men en gemensam nämnare är vår vilja att stötta barn och unga och gärna lokalt på de orter vi är verksamma.

Generation PEP

Vi ställer oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Idag kommer bara tre av tio unga upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 minuter per dag, och bara en av tio äter tillräckligt mycket grönsaker, frukt och bär. Detta vill vi vara med och förändra! Tillsammans skapar vi en folkrörelse för bättre hälsa!

Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge

Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge är en icke-vinstdrivande organisation med syftet att förhindra sexuella övergrepp på barn och gromning genom förebyggande arbete och gratis utbildningar för alla vuxna, barn och ungdomar i hela Sverige. Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden och utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen.

Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge arbetar med att förebygga sexuellt utnyttjande på barn genom information, seminarier och utbildningsmaterial. Vi förmedlar information och nyheter till skolpersonal, företag, vårdpersonal etc. Vi vill öka förståelsen och kunskapen om de som är drabbade så att de kan få möjligheten till förhöjd livskvalitet trots sina traumatiska upplevelser.
Alla borde våga lyssna och engagera sig.

 

Aktiv skola

Aktiv Skola vilar på en värdegrund som baseras på den holistiska definitionen av begreppet hälsa. Det innebär att allt de gör utgår från denna värdegrund och är en strävan efter att uppnå en högre grad av hälsa. De anser att skolan är den arena i samhället där vi har störst möjlighet att förkroppsliga och förverkliga hälsa för våra barn och ungdomar.

Klimatkompenserar

Vi klimatkompenserar alla våra tjänsteresor med bil såväl som flyg. Klimatkompensering innebär att det utsläpp av växthusgaser som ett företag orsakar, kompenseras med att koldioxid binds eller minskas på en annan plats i världen. Vi-skogens projekt för klimatkompensation, "Träd ger liv", genomförs i Kageraregionen i västra Tanzania, där det utvecklas hållbara jordbruksmetoder med samplantering av träd och grödor. Varje trädplanta som planteras är livsviktig. Träden förbättrar klimatet och ger människor förutsättning för ett bättre liv.

Förnybar energi

Vattenkraften tillsammans med kärnkraften utgör basen i det svenska elsystemet. Driften orsakar inga utsläpp av koldioxid och vattnet går tillbaka till älven efter att det lämnat turbinen 100% av elen vi köper till våra anläggningar i Malmö och Stockholm som kommer från vattenkraft.

Kids Future – House of Hope

I Thailand samarbetar Kids Future med Kids Ark Foundation som arbetar för att barn och ungdomar ska känna tillit och framtidstro. Kids Ark bedriver Houses of Hope – en mötesplats för barn och ungdomar.

Giving People

Vi stödjer Giving People och tillsammans hjälper vi ekonomiskt utsatta barn i Sverige.
Giving Peoples vision är att inget barn i Sverige ska leva i utanförskap eller fattigdom. Giving People är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomisk utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige.

Giving People vill genom sitt arbete:

  • hjälpa barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet
  • förebygga att barnfamiljer hamnar i ekonomisk utsatthet
  • motverka utanförskap och sociala klyftor
  • påverka samhället till exempel skolor och föreningar genom att belysa och prata om barnfattigdom
  • skapa debatt kring barnfattigdom och påverka de styrande politikerna

Djurgården Hockey Ungdom

Vi stöttar Djurgården Hockey Ungdom, pojkar födda 2012 , ett lag med energi, spelglädje, hög ambition, talang, kreativitet och viljan att lyckas. Den absolut största delen av Djurgårdens verksamhet består i att utveckla barn och ungdomar i DIF ungdomssektion. Deras mål är inte bara att barn och ungdomar ska få utvecklas i det de tycker är roligast: att spela ishockey. Minst lika viktigt är de värderingar som barnen får med sig både på och utanför isen.

Zelmerlöw & Björkman Foundation

Zelmerlöw & Björkman Foundation är en insamlingsstiftelse som grundades av Måns Zelmerlöw och Jonas Björkman 2013. Stiftelsen stärker utsatta ungdomar i delar av Afrika, hela vägen från utanförskap och fattigdom till arbete och försörjning. Detta sker primärt genom utbildning och entreprenörskap. Tillsammans med lokala partners identifierar stiftelsen unga i slummen och hjälper dem att utbilda sig, hitta sina talanger och drivkrafter, så att de kan påverka sin egen framtid.

Ockelbo Basket

Föreningen har idag en enorm bredd med allt från Playball (lek) för 3-5-åringar, BK Framtiden som är ett lag för spelare med funktionsvariationer, alla ungdomslag för såväl pojkar som flickor 6-16 år som har fler flickor än pojkar aktiva, och A-laget i Superettan. Ockelbo är den enda kommun i Sverige där basket är största idrott sett till RF:s statistik.
I Ockelbo Basket finns ingen motsättning mellan bredd- och spetsverksamhet. På ungdomssidan sker ingen selektering, alla ska kunna vara med, men för de som vill satsa på idrotten vill man ge nycklar till det. Värdegrund, integration och gemenskap är deras ledord i en stolt förening med många ideella krafter.

 

Husie IFs damlag

Det här är ett av idrottslagen som vi stöttar; Husie IFs damlag som spelar i division 3.
Klubben har genomfört ett träningsläger där Informationsteknik bland annat lånade ut videoutrustning för att spela in träningar och match. Tjejerna körde fyra intensiva pass och avslutade helgen med match mot Göteborgs SIF. Videoutrustningen användes både för analys och för att göra övningar och match tillgängliga för spelare och ledare som inte kunde vara med på plats.
(Foto Mats Borg)

IF Björklöven U11

IF Björklöven U11 består av ca 30 barn födda 2011 som älskar ishockey. Laget tränar 3 till 4 gånger i veckan och deltar i distriktets matchsamandrag med matcher runt om i Västerbotten.
Runt laget finns ett stort antal ideellt engagerade tränare, ledare och föräldrar som skapar förutsättningar för en positiv och fostrande hockeymiljö.
IF Björklövens värdegrund är en självklar del av barnens fostran som blivande hcokeyspelare. I grund och botten handlar det om att välkomna alla som vill vara med, samt manifestera fair play på alla nivåer.