För oss på Informationsteknik är det viktigt såväl som självklart att vi engagerar oss och tar ett socialt ansvar för hur vi påverkar samhället vi arbetar i. Miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Vi gör detta på olika vis och för olika organisationer men en gemensam nämnare är vår vilja att stötta barn och unga.

Generation PEP

Vi ställer oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Idag kommer bara tre av tio unga upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 minuter per dag, och bara en av tio äter tillräckligt mycket grönsaker, frukt och bär. Detta vill vi vara med och förändra! Tillsammans skapar vi en folkrörelse för bättre hälsa!

Klimatkompenserar

Vi klimatkompenserar alla våra tjänsteresor med bil såväl som flyg. Klimatkompensering innebär att det utsläpp av växthusgaser som ett företag orsakar, kompenseras med att koldioxid binds eller minskas på en annan plats i världen. Vi-skogens projekt för klimatkompensation, "Träd ger liv", genomförs i Kageraregionen i västra Tanzania, där det utvecklas hållbara jordbruksmetoder med samplantering av träd och grödor. Varje trädplanta som planteras är livsviktig. Träden förbättrar klimatet och ger människor förutsättning för ett bättre liv.

Förnybar energi

Vattenkraften tillsammans med kärnkraften utgör basen i det svenska elsystemet. Driften orsakar inga utsläpp av koldioxid och vattnet går tillbaka till älven efter att det lämnat turbinen 100% av elen vi köper till våra anläggningar i Malmö och Stockholm som kommer från vattenkraft.

Kids Future – House of Hope

I Thailand samarbetar Kids Future med Kids Ark Foundation som arbetar för att barn och ungdomar ska känna tillit och framtidstro. Kids Ark bedriver Houses of Hope – en mötesplats för barn och ungdomar.

Aktiv skola

Aktiv Skola vilar på en värdegrund som baseras på den holistiska definitionen av begreppet hälsa. Det innebär att allt de gör utgår från denna värdegrund och är en strävan efter att uppnå en högre grad av hälsa. De anser att skolan är den arena i samhället där vi har störst möjlighet att förkroppsliga och förverkliga hälsa för våra barn och ungdomar.

Djurgården Hockey

Den absolut största delen av Djurgårdens verksamhet består i att utveckla barn och ungdomar i DIF ungdomssektion. Deras mål är inte bara att barn och ungdomar ska få utvecklas i det de tycker är roligast: att spela ishockey. Minst lika viktigt är de värderingar som barnen får med sig både på och utanför isen.

Zelmerlöw & Björkman Foundation

Zelmerlöw & Björkman Foundation är en insamlingsstiftelse som grundades av Måns Zelmerlöw och Jonas Björkman 2013. Stiftelsen stärker utsatta ungdomar i delar av Afrika, hela vägen från utanförskap och fattigdom till arbete och försörjning. Detta sker primärt genom utbildning och entreprenörskap. Tillsammans med lokala partners identifierar stiftelsen unga i slummen och hjälper dem att utbilda sig, hitta sina talanger och drivkrafter, så att de kan påverka sin egen framtid.

Upp, upp – vi lyfter

I Sverige går ca 10 000 elitaktiva idrottsungdomar i åldern 15–19 år på gymnasieskolor med idrottsinriktning, ungdomar som drömmer om att lyckas inom sin idrott. I den här mycket specifika miljön upplever många elever höga prestationskrav. Ungdomarna känner press och stress, som i sin tur kan leda till psykisk ohälsa. Dessutom förekommer det kränkningar, inkilningar och nollningar på idrottsgymnasierna, något som Skolinspektionen uppmärksammade redan 2014. Med anledning av detta så har Riksidrottsförbundet tillsammans med Specialidrottsförbunden och Skolverket beslutat att lyfta upp dessa viktiga och känsliga ämnen runt psykisk ohälsa bland våra ungdomar inom idrotten.

Husie IFs damlag

Det här är ett av idrottslagen som vi stöttar; Husie IFs damlag som spelar i division 3.
Klubben har genomfört ett träningsläger där Informationsteknik bland annat lånade ut videoutrustning för att spela in träningar och match. Tjejerna körde fyra intensiva pass och avslutade helgen med match mot Göteborgs SIF. Videoutrustningen användes både för analys och för att göra övningar och match tillgängliga för spelare och ledare som inte kunde vara med på plats.
(Foto Mats Borg)